بارهای یخچالی

کانتینر های یخچالی (کانتینر های یخچال دار) نیز مانند سایر کانتینرها دارای ابعاد استاندارد ۲۰ فوت و ۴۰ فوت است . عموما از این کانتینرها برای حمل و نقل مواد خوراکی و یا فاسد شدنی مانند مواد غذایی ، گوشت و مرغ و میوه و یا مواد دارویی و …. استفاده میگردد. نام دیگری از این کانتینرها، کانتینر سردخانه ای یا سردخانه کانتینری میباشد که به دلیل کاربرد مصرف و همچنین سهولت جابجایی بار بین تجار محبوبیت بالایی دارد

با توجه به اهمیت نگهداری مواد خوراکی و جلوگیری از فاسد شدن آنها در هنگام انبار کردن محصولات ، نیازمند آنیم تا یک یخچال با ابعاد بزرگ را به عنوان انبار و نگه دارنده به خدمت بگیریم . کانتینرهای سردخانه ای یا یخچالی این فرصت را برای تامین کنندگان بازار میوه و گوشت و مرغ و….. سایر مواد غذایی فراهم آورده اند تا با قیمتی مناسب و با شرایط کیفی بالا این مواد را تا زمان عرضه به بازار مصرف ، انبار کنند و از فاسد شدن و دور ریز شدن آنها جلوگیری کرده باشند. مجموعه تهران دپو با اجاره دادن کانتینرهای یخچالی خود قصد دارد تا سردخانه های کانتینری ثابتی را پدید بیاورد که بتوانند بخشی از نیاز بازار را برطرف کنند