حمل و نقل ریلی

فروهر دریا پارس حمل و نقل ریلی در کشورهای مستقل همسود پشتیبانی می کند.پیاده سازی وعملیاتی کردن انتقال واگن از ایران به تمام مقصد های ممکن ریلی از جمله : ترکیه، اروپا، کشورهای مستقل همسود، بلاروس و اوکراین به همراه داشتن یک سیستم رزور برای واگن های اجاره ای

بخش حمل و نقل ریلی در شرکت ما شرایط زیر را در نظر گرفته است

دسته بندی کالاهای خطرناک

لیست کالاهای خطرناک و شرایط خاص نگهداری آن ها

آزمایش و استفاده از بسته بندی، ظروف فله متوسط، بسته بندی بزرگ و مخازن

روش های مربوط به گمرک

شرایط مربوط به شرایط حمل، بارگیری و تخلیه

امور سفارشی و بازرسی