حمل و نقل هوایی

فروهر دریا پارس خدمات حمل و نقل هوایی را از ابتدای مسیر بار تا رسیدن به مقصد نهایی ارائه می دهد. این خدمات شامل

حمل و نقل داخلی

ارائه ی اسناد سفارشی در مبدا و مقصد

خدمات تحویل در محل

اتصال خطوط هوایی اصلی جهانی در اکثر فرودگاه ها

اجاره ی هواپیما های بزرگ بارگیری برای محموله های بزرگ

ترخیص سفارشی در تمام فرودگاههای بین المللی ایران با کمک مأموران متخصص ما که می توانند بار شما را به راحتی ترخیص کنند

سریع و با کمترین هزینه