“هدف ما اطمینان از امنیت،سریع و کم هزینه بودن حمل ونقل های مشتریان است.تعالی نوآورانه ی خدمات و خدمات مشتریان درجه یک ،استاندارد هایی هستند که زمان همکاری با فروهر دریا پارس در انتظار شماست. ”

نمایه رییس

حمید رسولی
حمید رسولیمدیر

جاری:

1394- امروز                                          رییس شرکت فروهر دریا پارس

پیش از امروز:

1391- 1394                              مدیر کل شرکت HMM در ایران

1387- 1391                              مدیر خط شرکت KMTC و ARC Line

1384- 1387                              مدیر فروش شرکت KMTC و ARC Line

1380- 1384                              مسئول فروش در شرکت ARC Line  و HMM Line

1379- 1380                              مدیر فروش شرکت حمل و نقل جهان مروارید

1377- 1379                              مدیر شرکت شخصی خود در حوزه ی پخش مواد غذایی و آرایشی در  بازار

حمید رسولی
حمید رسولیرئيس

نمایه شرکت

نام شرکت :            شرکت حمل و نقل فروهر  دریا پارس 

مدیر عامل :                  آقای حمید رسولی 

شماره ی ثبت :               4777883

کارمندان :              25 کارمند در دفتر مرکزی ، 6 کارمند در دفتر بندر عباس و بنادر خلیج فارس

شعب ایران :        دفاتر بندر عباس، عسلویه، بوشهر ، چابهار، امام خمینی، بندر خرمشهر ، بندر امیرآباد دریای خزر

شما می توانید اطلاعات شرکت ما را در دو زبان دریافت کنید

فارسی ، انگلیسی

گواهی نامه ها و عضویت ها

 عضویت در اتحادیه حمل دریایی ایران : 

مجوز حمل و نقل دریایی فروهر دریا پارس

گواهی ارتقا انجمن صادرات شیلات ایران : 

عضویت شبکه جهانی حمل و نقل

دیپلم FIATA در حمل و نقل بار 

گواهی صلاحیت حرفه ای برای مدیریت حمل و نقل جاده ای

ماموریت

“هدف ما اطمینان از امنیت،سریع و کم هزینه بودن حمل ونقل های مشتریان است.تعالی نوآورانه ی خدمات و خدمات مشتریان درجه یک ،استاندارد هایی هستند که زمان همکاری با فروهر دریا پارس در انتظار شماست. ”

چشم انداز

هدف ما تبدیل شدن یه یکی از ارزشمند ترین همکاران حمل و نقل در دید مشتریانمان است و می خواهیم به این هدف را با   مهیا کردن راه حل های بهینه برای تجارت مشتریانمان دست پیدا کنیم.”

مفهوم فروهر

فَروهَر یا صورت اوستائی آن فَروَشی یا در فارسی باستان فَرورتی و در پهلوی فَروَهر و در فارسی فروهر یکی از نیروهای مینویی (در برابر گیتی ای) است که به عقیدهٔ مزدیسنان پیش از پدید آمدن موجودات، وجود داشته و پس از مرگ و نابودی آنها، به عالم بالا رفته و پایدار می‌ماند. این نیروی معنوی (مینویی) که می‌توان جوهر حیاتش نامید، فناناپذیر است و هرگز دچار زوال نمی‌شود. «فَرَوَشی» یا «فروهر» در قامت یک آموزه بطور جدی در متون زرتشتی نمود یافته و پرورانده شده است؛ در وندیداد اهورامزدا به زرتشت می‌گوید: فروهر من را که بسیار بلندپایه، نیکو، زیبا، ثابت قدم و در پارسائی تمام است، ستایش کن. . در بُندهشن آمده، اهورامزدا پیش از آنکه فروهرها از صورت مینوی[۱] به حالت مادی درآیند، با آن‌ها مشورت نمود و آن‌ها را آزاد گذاشت که جاویدان در عالم مینوی بمانند یا به صورت جسمانی درآمده و بر ضد سپاه اهریمن ستیز کنند، فروهرها پذیرفتند که در جهان مادی ستیز کنند چون می‌دانستند که دیوها را شکست خواهند داد و بدی از جهان نابود خواهد گشت. .

اینکو ترم ها