هدف ما تبدیل شدن به یکی از پيشرو ترين، مشترى مدارترين و متمايزترين شرکتهاى لاجستيك ، كشتيرانى ، حمل و نقل بين المللى و فورواردرى نه تنها در كشور عزيزمان ايران بلكه در منطقه از دیدگاه مشتریانمان ميباشد و ايمان داريم تا سال ١٤٠٠ به اين مهم دست خواهيم يافت . كما اينكه گزارشات تيم آناليز و استراتژى مجموعه فروهر حاكى از آن است كه در سال ٩٨ و سه ماه اول سال ٩٩ هلدينگ فروهر شامل كشتيرانى فروهر ، حمل و نقل بين المللى و ترانزيت كاسپين و شركت فروهر درياى پارس با اختصاص دادن حجم قابل توجهى از حمل و نقل درياى ، جاده اى و هوايى كشور به خود و با ارائه ی بهترین راه حل های لاجستيكى در جهت تحقق زنجيره حمل توانسته به بخش عمده اى از اهداف خود دست يافته و اميد است تا سال ١٤٠٠ جايگاه خود را در ميان چند مجموعه برتر حمل و نقل كشور تثبيت نمايد.

نکته ی كليدى درباره ی تیم ما بهرمندى از پرسنل ، شركاى تجارى و نمايندگان حرفه ای و كاركشته با سال ها تجربه در صنعت حمل و نقل كشور ، منطقه و جهان ميباشد .به همین دلیل است كه مجموعه فروهر قادر به ارائه ی روش های ادغامی و حمل هاى تركيبى و همچنين ارائه راه حلهاى لاجستيكى متنوع و انواع حمل چند وجهى و يا مركب در جهت تامين نظر و برآورده شدن نياز مشتريان عزيز با عنايت به شرايط و پيچيدگيهاى سياسى ، اقتصادى و جغرافيايى كشور عزيزمان ميباشد .

نقش من به عنوان مدير عامل و موسس اين مجموعه حصول اطمينان از سطح كيفى خدمات ارائه شده به روساى واقعى شركت يعنى شما مشتريان عزيز از يك سو و بالا بردن سطح استانداردهاى رفاهى و معيشتى همكارانم از سوى ديگر ميباشد . چرا كه ايمان دارم زمانى ميتوانم انتظار سرويس دهى عالى به مشتريان را داشته باشم كه حال همكارانم به معنى واقعى كلمه خوب باشد ! لذا اولين اصل مشترى مدارى را ايجاد فضاى كار استاندارد با رعايت پروتكلهاى بهداشتى ، رفاهى و تفريحى براى همكاران عزيزم ميدانم وبر تاثير شگرف برخورد صادقانه ، مسئولانه ، منصفانه و محترمانه بر عملكرد همكاران از يك سو و همچنين بر ميزان رضايت مشتريان از سوى ديگر به خوبى واقف هستم .

جامعه جهانى امروز بيش از هر روز نيازمند تعهد ، تفكر ، تخصص و تعامل در جهت مبارزه با بيمارى ، فقر و جهالت است . رسالت شركتهاى حمل ونقل و لاجستيك در اين مقطع تاريخى ، جارى نگه داشتن چرخه تامين دارو ، مواد غذائى ، مواد اوليه ، قطعات … ميباشد . صدها هزار انسان شريف در زمان قرنطينه در شرايط سخت و به دور از خانواده ميكوشند كه اين زنجير تامين قطع نشود !

قدردان و سپاسگزار همه اين عزيزان هستم .

خوب باشيد !