اعلام كنسلي جلسه توجيهي شركت در آزمون موسسه ICS

1398/12/04

برای مشاهده

کلیک کنید

تخليه مجدد كالا و كانتينر

1398/12/03

برای مشاهده

کلیک کنید

فراخوان جذب نماينده براي حضور در هيات هاي حل اختلاف مالياتي

1398/12/01

برای مشاهده

کلیک کنید

اطلاع رساني در خصوص رويه كنترل و بازرسي و ارائه گزارشات از طريق سيستم جامع دريايي

1398/11/30

برای مشاهده

کلیک کنید

اعضاء محترم كميته مشورتي تخصصي امور گمركي ، ترانزيت و فورواردري

1398/11/30

برای مشاهده

کلیک کنید