حمد

بندر حمد بندر اصلی قطر است که در جنوب دوحه در منطقه ام الحول واقع شده است. ساخت بندر در سال ساخت بندر در سال 2010 آغاز شد که در دسامبر 2016 عملیاتی شد و در ماه سپتامبر 2017 رسما افتتاح شد و پیش بینی می شود تا سال 2020 کاملاً عملیاتی شود.
ظرفیت دارد و قادر به حمل بزرگترین کشتی های کانتینر در جهان است TEU این بندر سالانه شش میلیون
حمد با توانایی حمل سالانه 7.8 میلیون تن محصولات ، بخش عمده تجارت که از طریق بندر عبور می کند شامل مواد غذایی و مصالح ساختمانی است

پورت حمد

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت حمد با سرویس مستقیم: 2 – 1 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت حمد با سرویس غیر مستقیم: 5 – 3 روز