شویبا

بندر شویبا از پیشرفته ترین بنادر در میان کشورهای عربی با تجهیزات بسیار پیشرفته است
این بندر توانایی پذیرش کشتی های اقیانوس پیما با درفت 13 متر را دارد
از انجا که عمده واردات کویت مواد غذایی و گوشت است این بندر دارای تجهیزات فوق پیشرفته برای کانتینرهای یخچالی میباشد

پورت شویبا

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شویبا با سرویس مستقیم: 2 – 1 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شویبا با سرویس غیر مستقیم: 4 – 3 روز