بوشهر

گمرک بوشهر دارای 700 کیلومتر مرز دریایی با دریای خلیج فارس است که برای یک استان در کشور ایران یک رکورد محسوب میشود.
گمرک بوشهر در فاصله ی 1255 کیلومتری شهر تهران میباشد و نردیک ترین شهر به بوشهر بندرگناوه با فاصله 130 کیلومتری میباشد .

موقعیت مکانی استان بوشهر درجنوب غربی ایران واقع شده است

مزایای استان بوشهر :

دارای انبارهای بسیار بزرگ برای نگهداری کالاهای وارداتی و صادراتی
دارای منابع انرژی بسیار زیاد
دارای موقعیت جغرافیایی عالی
دارا بودن بندرهای متعدد برای امور بازرگانی
ورود کالا به منطقه بدون ثبت سفارش و با حداقل تشریفات گمرکی
هزینه نسبتا کم انبارداری و دپو کالا
استفاده از تخفیفات 23 درصدی گمرک
صادرات مجدد کالاهای وارد شده

بنادر استان بوشهر:

گناوه
عسلویه
دیلم
دیر
ریگ
کنگان
دلوار
بوالخیر
نخل تقی

پورت