محموله های ترافیکی

محموله ترافیکی چیست؟
محموله های ترافیکی آن دسته از بارهایی هستند که دارای وزن و ابعاد بیشتر از حد استاندارد ماشین های باری هستند. تردد وسایل نقلیه ای که ابعاد و اوزان آنها بدون بار یا پس از بارگیری محموله حداقل از یکی از ابعاد و یا اوزان استاندارد تجاوز نماید مشمول مقررات دستورالعمل ترافیکی بوده و برای تردد آنها باید پروانه عبور صادر شود.
اینگونه بارهای حجیم و سنگین نیازمند حمل با خودروهای باربری متناسب و قدرتمند می باشد. این خودروها بنا بر نوع بار حمل شونده تعیین خواهند شد. در آتا ترابر اطلس دو نوع خودروی باربری جهت حمل بار سنگین و وفوق سنگین وجود دارند که عبارتند از: کمرشکن و بوژی که کمرشکن دارای طول ۸ الی ۱۸ متری می باشد و قابلیت حمل بار سنگین و فوق سنگین تا وزن ۱۶ الی ۳۶ تن را دارا بوده و عرض این نوع کامیون ها ۲/۶ تا ۳ متر می باشد. بوژی دارای طول متغیر می باشد و بنا به نیاز قابلیت افزایش یا کاهش را دارا می باشد. این خودروی باربری دارای عرض ۳ متر و قابلیت حمل بار تا وزن ۹۶ تن را دارا می باشد.

حمل بار ترافیکی و فوق سنگين با كمرشكن و بوژی

بارهاي حجيم و سنگين ، نيازمند حمل با خودروهاي باربري متناسب و قدرتمند مي باشد . اين خودروهاي بنا برنوع بار حمل شونده تعيين خواهند شد .حمل بارهای ترافیکی همراه با اسکورت امکان پذیر میباشد.
انواع خودروي باربري جهت حمل بار سنگين و وفوق سنگين وجود دارند كه عبارتند از :
*كمرشكن
*بوژي
كمرشكن داراي طول ۸ الي ۱۸ متري مي باشد و قابليت حمل بار سنگين و فوق سنگين تا وزن ۱۶ الي ۳۶ تن را مي باشد .
عرض اين نوع كاميون ها ۲/۶ تا ۳ متر مي باشد .
بوژي داراي طول متغير مي باشد و بنا به نياز قابليت افزايش يا كاهش را دارا مي باشد . اين خودروي باربري
داراي عرض ۳ متر و قابليت حمل بار تا وزن ۹۶ تن را دارا مي باشد