سرویس حمل سریع پستی

اکسپرس، یا سرویس حمل سریع پستی، مناسبترین روش حمل جهت حمل محمولات پستی (غیر تجاری)، محمولات با ابعاد کوچک و وزن کم، کالاهایی که بعنوان نمونه ارسال می¬شوند و کالاهای فاسد شدنی و حساس می¬باشد.
چنانچه محموله مورد نظر بعنوان نمونه و یا در ابعاد بسیار کوچک حمل می¬شود و صاحب کالا قصد تخصیص ارزنداشته و نیازی به اسناد حمل جهت ارائه به بانک ندارد، محموله بعنوان کالای غیر تجاری شناخته شده و میتوان محموله را با سرویس اکسپرس با هزینه¬ی کمتر نسبت به حمل کارگو (محمولات تجاری تحت بارنامه) و در زمان کمتری حمل نمود.
حمل محمولات با ابعاد، وزن و ارزش تجاری بالا بصورت اکسپرس بصرفه نبوده و از سوی کارشناسان این مجموعه توصیه نمی¬شود.
بایستی در نظر داشت محمولاتی مانند جنازه، کالاهای خطرناک و تسلیهات نظامی قابلیت حمل بصورت اکسپرس (پستی) را ندارند.