بانکوک

بندر بانکوک که به بندر Khlong Toei مشهور است ، یک بندر بین المللی در رودخانه Chao Phraya در منطقه Khlong Toei در پایتخت تایلند ، بانکوک است. توسط اداره بندر تایلند اداره می شود. تا همین اواخر، بندر بانکوک یکی از شلوغ ترین بندرهای کانتینر در جهان بود. این بندر همچنین یک اسکله معمولی برای بارگیری و تخلیه بار دارد.

پورت بانکوک

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت بانکوک با سرویس مستقیم: 21 – 19 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت بانکوک با سرویس غیر مستقیم: 24 – 22 روز