شنزن

بندر شنزن در جنوب چین و در مجاورت اقیانوس آرام قرار دارد. این بندر از عمق زیادی برخوردار بوده و طبیعی ‌ترین بندر جهان به شمار می ‌آید و در عین حال انبارهای بزرگی نیز بدین منظور ساخته شده است این بندر محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ غربی به شمار می‌رود و با حمایت‌های دولت چین و ایجاد مناطق آزاد تجاری و حذف عوارض تجاری روز به روز بر رونق آن افزوده می‌شود و یکی از ۴ منطقه آزاد تجاری مهم در سراسر چین به شمار می‌رود.
این بندر مرکز سرمایه‌گذاری خارجی در چین به شمار می‌رود و در طی دو دهه گذشته توانسته بیش از ۳۰ میلیارد دلار در این زمینه جذب سرمایه نماید.

پورت شنزن

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شنزن با سرویس غیر مستقیم: 26 – 24 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شنزن با سرویس مستقیم: 30 – 29 روز