بوسان

بندر بوسان بزرگترین بندر کره جنوبی است که در شهر بوسان کره جنوبی واقع شده است بندر بوسان در سال 1876 به عنوان بندری كوچك با قابلیت تجارت بین کره ، چین و ژاپن تأسیس شد در سالهای 1950-1953 بندر بوسان برای دریافت مواد و کمکهای جنگی مانند پارچه و غذاهای فرآوری شده برای پایداری اقتصاد بسیار مهم بود در دهه 1970 ، افزایش صنعت کفش و روکش باعث شد تا کارگران کارخانه به بوسان مهاجرت کنند و جمعیت بوسان را از 18 میلیون به 3 میلیون نفر رساند
بندر بوسان دارای یک اسکله 1447 متر است که قادر به پهلو دهی به چهار کشتی کلاس 50،000 تن و یک کشتی فیدر کلاس 10،000 به طور همزمان در اسکله می باشد محوطه کانتینری آن دارای ظرفیت 44،681 TEU است

پورت بوسان

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت بوسان با سرویس غیر مستقیم : 40 – 37 روز میباشد