چنای

بندر چنای دومین بندر بزرگ کانتینری هند بعد از نهاواشیوا میباشد و جزو قدیمی ترین بنادر بوده که نقش بزرگی در پیشرفت اقتصادی ناحیه Tamil Nadu محسوب میشود. این بندر دارای دو ترمینال بوده که گنجایش رسیدگی به بیش از 3 میلیون کانتینر در سال دارند.

پورت چنای

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت ونکوور با سرویس مستقیم: 28 – 26 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت ونکوور با سرویس غیر مستقیم: 35 – 30 روز