چیتاگونگ

بندر چیتاگونگ شلوغ ترین بندر در ساحل خلیج بنگال و دومین در منطقه کلی کشورهایی است که به خلیج بنگال وابسته هستند. بندر چیتاگونگ 90 درصد تجارت صادرات و واردات بنگلادش را در اختیار دارد.هند ، نپال و بوتان برای transhipment استفاده شده است. این بندر یکی از قدیمی ترین بنادر در جهان است.
شلوغی، یک مشکل بزرگ در بندر چیتاگونگ است. این بندر بین ماه های ژانویه و ژوئیه سال 2017 میزان ازدحام 84.3 ساعت بود.

پورت چیتاگونگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت چیتاگونگ با سرویس مستقیم: 16 – 14 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت چیتاگونگ با سرویس غیر مستقیم: 22 – 20 روز