کوچین

بندر کوچین یکی از بنادر اصلی هند در مجاورت دریای عرب – دریای لاکادیو – اقیانوس هند میباشد این بندر در سال 1928 توسط دولت هند تاسیس گردید اولین ترمینال بین المللی Transshipment هند در این بندر میباشد
این بندر نسبت به بنادر دیگر به سرعت در حال توسعه و پیشرفت برای ورود و خروج بیشتر سالانه محموله های دریایی ست

پورت کوچین

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت کوچین با سرویس مستقیم: 12 – 10 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت کوچین با سرویس غیر مستقیم: 21 – 20 روز