دمام

بندر سلطان عبدالعزیز معروف به بندر دمام واقع در شهر دمام ، کشور عربستان صعودی می باشد. این بندر بزرگ ترین بندر خلیج فارس ، دومین بندر بزرگ تجاری در خاور میانه و منطقه شمال آفریقا (بعد از بندر جده) می باشد . بندر دمام ، بندر بزگی برای صادرات نفت می باشد
بندر دمام مساحتی بالغ بر 19000 هکتار را در بر می گیرد. این بندر دارای یک مجموعه تعمیر کشتی کاملاً مجهز 13.5 هکتاری با دو اسکله تعمیر و نگهداری کشتی و یک مرکز آموزشی پیشرفته است. همچنین دارای یک برج 95 متری (310 فوت) و ایستگاه های ویژه ای است که دارای ظروف ، غلات غلیظ و غذاهای سرد و یخ زده است.

تأسیسات بندر دمام به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله دوم عربستان سعودی (1980- 1975) گسترش یافت. شانزده اسکله جدید در بخشی از این بندر در بندر ساخته شد. در سال 1975 ، این بندر 2.486 میلیون تن کالا یا حدود 40٪ از کل واردات عربستان سعودی را برای آن سال وارد کرد. واردات از طریق بندر دمام در سال 1982 به 14.515 میلیون تن رسید. در سال 1987 تعداد 22228 کشتی از این بندر بازدید کردند و 7.322 میلیون تن کالا وارد شده است.

پورت دمام

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت دمام با سرویس مستقیم: 2 – 1 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت دمام با سرویس غیر مستقیم: 5 – 3 روز