چگونگی حمل کالاهای خطرناک

از نکات مهم در حمل جاده ای حمل کالاهای  خطرناک بکارگیری کامل قوانین و مقررات داخلی و بین المللی در هنگام بسته بندی، بارگیری وتخلیه و حمل این مواد و همچنین کنترل و نظارت مستمر در مسیر راه های جاده ای ضروری می باشد تا اطمینان حاصل گردد که ایمنی راه ها، محیط اطراف راه ها و محتوی بسته ها، ایمنی انسان ها و حفظ سلامت آنها و همچنین حفظ محیط زیست حاصل می گردد.

مواد خطرناک: موادی که نسبت به بهداشت یا سلامتی انسان، حیوان و محیط زیست
ذاتاً خطرزا بوده و مشمول یکی از طبقه بندی‌های نه گانه  میباشند.

براساس توصیه ها و مقررات نمونه UN  کنوانسیون مربوط به حمل کالای خطرناک  از اروپا در جاده ADRمقررات  میباشد.

حمل بار های خاص

همچنین حمل یخچالی و ناوگان یخچال دار در کشور عزیزمان ایران، همواره برای صاحبین محصولات یخچالی چالش های فراوانی را ایجاده کرده است. زیرا در این نوع حمل مسائل و مشکلات مختلفی وجود دارد به طوری که عدم توجه راننده به دمای ناوگان در طول مسیر، مشکلات بارگیری و تخلیه محصولات یخچالی و عدم وجود سیستم تعمیرات و نگهداری ناوگان یخچال دار، مواردی است که باعث می شوند حمل یخچالی در ایران مشکلات خاص خود را به همراه داشته باشد.