کامیون دربستی

واردات از ترکیه از طریق مرز زمینی بازرگان در ایران و گوربولاغ در ترکیه

به دلیل همجواری ترکیه با ایران، یکی از روش های حمل و نقل در واردات از ترکیه استفاده از مرز های زمینی بین کشور ایران و کشور ترکیه است. زیرا همان طور که می دانید ایران و ترکیه دو کشور همسایه و هم مرز هستند و از گذشته های دور تا به امروز روابط اقتصادی خوبی با یکدیگر داشته اند که سبب شده است فرآیند واردات از ترکیه برای تجار ایرانی به صورت زمینی نیز تسریع گردد.

مرز های زمینی ایران در واردات از ترکیه

مرز بازرگان؛ مرز سرو، مرز رازی و مرز خوی از جمله مرز هایی هستند که می توان برای واردات از ترکیه از طریق این مرز ها به شکل حمل و نقل زمینی اقدام کرد.

آشنایی با مرز بازرگان ایران و گوربولاغ ترکیه

مرز بازرگان یکی از مرز های ایران برای واردات از ترکیه است. این مرز در فاصله ایی 300 کیلومتری تا شهر ارومیه و 280 کیلومتری تا شهر تبریز واقع شده است. برای واردات از ترکیه بیشتر بازرگانان ایرانی از این مرز فعالیت های خود را انجام می دهند. در آن سوی مرز بازرگان منطقه ی گوربولاغ ترکیه قرار دارد که فعالیت های گمرکی کشور ترکیه در آن منطقه انجام می شود.

گمرک مرز بازرگان گمرکی قدیمی در روند واردات از ترکیه است و حدود 350 نیرو دارد، گمرک مقابلِ گمرک بازرگان که گوربولاغ در ترکیه است نیز حدود 120 نفر نیروی در حال فعالیت دارد.

گمرک بازرگان خدمات خوبی را ارائه می دهد و به همین دلیل برای واردات از کشور ترکیه مورد استقبال بازرگانان ایرانی قرار گرفته است به عنوان مثال:

  • گمرک بازرگان دارای اسکنر های کامیونی است.
  • این گمرک دارای اسکنر های چمدانی نیز است.
  • گمرک مرز بازرگان مجهر به سگ های مواد یاب می باشد.

گمرک گوربولاغ در ترکیه نیز در ارتباط با کالاهایی که قصد واردات از ترکیه به ایران را دارند نمونه برداری انجام می دهد و در صورت مشکوک بودن محموله ها، بازرسی فیزیکی نیز صورت می گیرد. کارکنان این گمرک ترکی شامل قانون گردش شغلی هستند تا بتوانند با شرایط گوناگون کاری خود را وفق دهند.