هایفونگ

شهرهایفونگ با جمعیت 602 هزار نفری، یکی از مناطق استراتژیک و مهم در منطقه شمال ویتنام بشمار می‌آید.
این شهر در زمان جنگ‌های استقلال طلبانه و آزادی‌خواهانه ویتنام راه اصلی نیروهای شمالی کشور بوده‌است. در حال حاضر این بندر با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته یکی از قطب‌های اقتصادی ویتنام است.

بندر هایپونگ در دلتای رودخانه سرخ ، ویتنام در سال 1874 تأسیس شد . در طول جنگ جهانی دوم توسط ژاپنی ها اشغال شد و در سال 1946 توسط فرانسوی ها بمباران شد. در طول جنگ ویتنام توسط ایالات متحده بمباران شد و بندرگاه آن مین گذاری شد.
این بندرگاه پیشرو در شمال ویتنام است. این سیستم بندری در حال برنامه ریزی برای کنترل کشتی ها تا 30،000-40،000 DWT است.

پورت هایفونگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هایفونگ با سرویس مستقیم: 24 – 22 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هایفونگ با سرویس غیر مستقیم: 28 – 26 روز