هالدیا

بندر هالدیا واقع در نقطه ی تقاطع دو رودخانه ی Haldi River و Hooghly River ساخته شده. اغلب محمولات وارداتی این بندر: پتروشیمی، مواد شیمیایی و قطعات یدکی میباشد، همچنین صادرات زغال سنگ، سنگ آهن و فولاد. در سال های اخیر میانگین حجم واردات و صادرات این بندر به 40 میلیون تن در سال رسیده.

پورت هالدیا

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هالدیا با سرویس مستقیم: 11 – 10 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هالدیا با سرویس غیر مستقیم: 21 – 20 روز