هامبورگ

هامبورگ، یکی از بزگترین شهر های بندری شمال اروپا می باشد که در شمال آلمان واقع شده است. این شهر توسط رودخانه البه به دریای شمال وصل شده است و از صدها کانال عبور می کند و همچنین مناطق وسیعی از پارکلند را پوشش میدهد.
بندر هامبورگ در رودخانه البه در هامبورگ آلمان واقع شده است. این بندر بزرگترین بندر آلمان است و به عنوان “دروازه جهان” این کشور نامگذاری شده است. از نظر توان TEU ، هامبورگ سومین بندر شلوغ در اروپا (بعد از روتردام و آنتورپ) و پانزدهمین بزرگ در سراسر جهان است.

پورت هامبورگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هامبورگ با سرویس مستقیم: 35 – 30 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت هامبورگ با سرویس غیر مستقیم: 40 – 35 روز