کریر جاده ای

        کریر یا حمل کننده شخصی حقیقی یا حقوقی است که وظیفه حمل و نقل فیزیکی کالا را بر عهده دارد و در واقع شخصی حقیقی یا حقوقی است است که قراردادی را به عنوان حمل کالا با فرستنده می بندد . این شخص ممکن است از صاحبان وسیله حمل و نقل یا از اجاره کنندگان آن باشد . تمام مسئولیت های حمل بار بر عهده کریر (CARRIER) است .از مهمترین اسناد کریر میتوان به راهنامه CMR و کارنه تیر TIR CARNET  کرد.

          در گذشته حمل و نقل بین المللی کالا بین کشورها با نوعی ناهماهنگی صورت می گرفت و هر کشوری بر طبق قوانین خود عمل کرد . این امر باعث بروز مشکلاتی در حمل بارها شده بود .  در سال 1959 موافقت نامه ای زیر نظر شورای گمرکی مطرح و امضاء شد و به موجب این موافقت نامه بسیاری از مشکلات حمل و نقل بین المللی پایان یافت.

واردات زمینی از گرجستان

کشور جمهوری آذربایجان یکی از بزرگترین واردکنندگان در کشورهای منطقه میباشد.اکثر واردات جمهوری آذربایجان از کشورهای ترکیه، روسیه، چین، ایران، آلمان و دیگر کشورهای اروپایی میباشد.
دو کشور همسایه مرزهای مشترک طویلی با یکدیگر دارند که از شمالی‌ترین نقاط مرزی می توان به مرز “آستارا”، “دشت مغان (پارس‌آباد مغان) ” و “بیله سوار” اشاره کرد که در دو سوی مرز پایانه‌ها و پاسگاه‌های مرزی بر تجارت و امنیت شهروندان دو کشور نظارت می کنند.