کریر جاده ای

کریر یا حمل کننده شخصی حقیقی یا حقوقی است که وظیفه حمل و نقل فیزیکی کالا را بر عهده دارد و در واقع شخصی حقیقی یا حقوقی است است که قراردادی را به عنوان حمل کالا با فرستنده می بندد . این شخص ممکن است از صاحبان وسیله حمل و نقل یا از اجاره کنندگان آن باشد . تمام مسئولیت های حمل بار بر عهده کریر (CARRIER) است .از مهمترین اسناد کریر میتوان به راهنامه CMR و کارنه تیر TIR CARNET کرد.

در گذشته حمل و نقل بین المللی کالا بین کشورها با نوعی ناهماهنگی صورت می گرفت و هر کشوری بر طبق قوانین خود عمل کرد . این امر باعث بروز مشکلاتی در حمل بارها شده بود . در سال 1959 موافقت نامه ای زیر نظر شورای گمرکی مطرح و امضاء شد و به موجب این موافقت نامه بسیاری از مشکلات حمل و نقل بین المللی پایان یافت.

واردات زمینی از اروپا

از کشورهای اروپایی دارای مزیت های فراوانی نسبت به سایر روش های حمل می باشد که برخی از موارد به شرح ذیل است :

• هزینه حمل مناسب نسبت به حمل دریایی و هوایی
• حمل سریع و قابل برنامه ریزی بار ( نسبت به حمل دریایی )
• امکان جمع آوری و یا تحویل بار بدون محدودیت جغرافیایی حتی در شهرهای کوچک ، روستاها، مناطقی با دسترسی سخت و دشوار جهت ارائه سرویس
• کاهش هزینه حمل با بسته بندی های مناسب در سرویس های حمل و نقل زمینی نسبت به سایر روش های حمل
• رهگیری لحظه ای مرسوله و کامیون طی پروسه حمل
• ارائه سرویس درب به درب و یا درب به گمرک
• عدم محدودیت در وزن و ابعاد مرسوله
• امنیت بیشتر بار طی پروسه حمل به دلیل عدم تخلیه و بارگیری مجدد در فرآیند حمل

در حال حاظر خدمات حمل بار زمینی از کشور های عضو اتحادیه اروپا به ایران به شرح ذیل انجام می گیرد :
• حمل زمینی از آلمان به ایران
• حمل زمینی از اتریش به ایران
• حمل زمینی از فرانسه به ایران
• حمل زمینی از اسپانیا به ایران
• حمل زمینی از ایتالیا به ایران
• حمل زمینی از یونان به ایران
• حمل زمینی از چک به ایران
• حمل زمینی از اسلواکی به ایران
• حمل زمینی از لهستان به ایران
• حمل زمینی از مجارستان به ایران
و….