کائوشینگ

بندر کائوشینگ بزرگترین بندر در تایوان (جمهوری چین) ، با حمل حدود 1026 میلیون واحد معادل بیست فوت  بار در سال 2015 بوده
این بندر در جنوب تایوان ، در مجاورت شهر کائوشینگ واقع شده است و با مناطق شهری گوشان ، یانچنگ ، لینگا ، سیانژن ، سیاوگانگ و همچنین سیجین احاطه شده است
این بندر یک تالاب طبیعی بود که قبل از آنکه در طی چند صد سال در بندر مدرن توسعه یابد، در زمان قرن شانزدهم ، برخی از روستاها قبلاً در ساحل امروزی كوهسیونگ تأسیس شده بودند كه در آن زمان توسط بومیان به آن “تاكائو” معروف بوده حجم سالانه 947 میلیون TEU در سال 2015 اعلام شد

پورت کائوشینگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت کائوشینگ با سرویس غیر مستقیم 32 روز