کیلانگ

بندر کیلانگ در مجاورت شهر کیلانگ ، تایوان واقع شده است بندر کیلانگ در سال 1886 افتتاح شد تا اوایل و اواسط قرن بیستم ، بزرگترین بندر تایوان در آن زمان بود بندر کیلانگ با شروع عملیات و فعالیت خود باعث شد شهر کیلانگ به 4 مین شهر بزرگ تایوان رونق پیدا کند
این بندر یک آبراه باریک به طول تقریباً 2000 متر طول و 400 متر عرض را تشکیل می دهد که از بندر داخلی در جنوب غربی تا دهانه بندر در شمال غربی امتداد دارد

پورت کیلانگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به کیلانگ با سرویس مستقیم  28-26  روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به کیلانگ با سرویس غیر مستقیم 35-32 روز