کلانگ

بندر کلنگ یک شهر و دروازه اصلی از طریق دریا به مالزی است. در دوران استعمار معروف به بندر سوتتنام بود اما در ژوئیه سال 1972 به بندر کلنگ تغییر نام داد ، این بزرگترین بندر در کشور مالزی است. در حدود 6 کیلومتری جنوب غربی شهر Klang و 38 کیلومتری جنوب غربی کوالالامپور واقع شده است.
یازدهمین بندر شلوغ کانتینر (2012) واقع در منطقه Klang بود. همچنین هفدهمین بندر در شلوغی با تناژ بار در سال 2012 بود.

پورت کلانگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت کلانگ با سرویس مستقیم: 18 – 16 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت کلانگ با سرویس غیر مستقیم: 22 – 20 روز