مانیل

مانیل در ساحل شرقی خلیج مانیل و در مصب رودخانه پاسیگ واقع شده است. مانیل با جمعیتی برابر ۱٫۶۶۰٫۷۱۴ دومین شهر پرجمعیت فیلیپین و از پرجمعیت ‌ترین شهرهای جهان است.
ورودی خلیج مانیلا 19 کیلومتر (12 مایل) عرض دارد و تا عرض 48 کیلومتر (30 مایل) گسترش می یابد
این بندر بزرگترین و برترترین دروازه حمل و نقل بین المللی کشور فلیپین است. اداره بنادر بندر فیلیپین که یک شرکت دولتی است ، بندر مانیل و بیشتر بنادر عمومی این کشور را اداره می کند. این مجموعه از 3 تأسیسات اصلی یعنی بندر مانیل نورث ، بندر مانیل جنوبی و ترمینال کانتینر بین المللی مانیل تشکیل شده است.

پورت مانیل

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت مانیل با سرویس مستقیم: 25 – 23 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت مانیل با سرویس غیر مستقیم: 29 – 27 روز