ملبورن

ملبورن پایتخت و پرجمعیت ترین ایالت استرالیا ویکتوریا و دومین شهر پرجمعیت در استرالیا و اقیانوسیه است. ملبورن اقتصادی بسیار متنوع و دارای نقاط قوت خاص در امور مالی ، تولید ، تحقیقات ، فناوری اطلاعات ، آموزش ، لجستیک ، حمل و نقل و جهانگردی دارد. ملبورن دفتر مرکزی بسیاری از بزرگترین شرکتهای استرالیا را شامل می شود. بندر ملبورن بزرگترین بندر برای محموله های کانتینری و عمومی در استرالیا است. [1] این بندر در شهر ملبورن، ویکتوریا واقع شده است و منطقه ای از آن در دهانه رودخانه یارا و همچنین در قسمت تحتانی پل بولت ، که در راس بندر فیلیپ قرار دارد واقع شده است.

پورت ملبورن

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت ملبورن با سرویس مستقیم: 37 – 35 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت ملبورن با سرویس غیر مستقیم: 45 – 42 روز