موگادیشو

شهر موگادیشو پایتخت و بزرگترین شهر کشور سومالی می باشد این شهر در ساحل اقیانوس هند واقع شده است این شهر بندری مرکز تجاری و مالی این کشور نیز هست صنایع غذایی، نوشیدنی‌ها و ریسندگی و بافندگی صنایع اصلی این شهر به‌شمار می‌آیند
بندر موگادیشو 1920بزرگترین بندر در کشور سومالی می باشد و توسط سومالی-ایتالیا ساخته شد

پورت موگادیشو

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت موگادیشو با سرویس مستقیم: 10 – 8 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت موگادیشو با سرویس غیر مستقیم: 75 – 70 روز