موندرا

بندر موندرا بزرگترین بندر خصوصی هند میباشد، با داشتن 10 ترمینال و میانگین صادرات و واردات 3 – 5 میلیون کانتینر در سال میزبان بیش از 100 میلیون تن محموله میباشد
این بندر در ناحیه غربی هند واقع شده در جنوب خلیج کوچ، در مسیر اصلی دریایی اکثر کشتی ها میباشد، و دارای خطوط ریلی، هوایی و زمینی میباشد که باعث شده این بندر بهترین دروازه ی ورودی محموله های هند باشد

پورت موندرا

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت موندرا با سرویس مستقیم: 6 – 7 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت موندرا  با سرویس غیر مستقیم: 15 – 14 روز