نانشا

ترمینال نانشا بندر گوانگژو در جزیره Longxue در شهر گوانگژو جنوبی واقع شده است. این تنها ترمینال کانتینر آب عمیق در منطقه غرب دلتای رود مروارید (PRD) است.
ترمینال نانشا 14 خوشه شهری پویا از جمله گوانگژو ، Foshan ، Zhongshan و Jiangmen را در بر می گیرد. هم اکنون دارای 16 اسکله کانتینر با 150،000 تن با طول اسکله m 5718 است.

ترمینال نانشا بندر گوانگژو بیش از پانزده اسکله با ظرفیت تناژ 150 هزار تن با طول اسکله 5،718 متر دارد. مجهز به 61 جرثقیل اسکله ای است که قابلیت جابجایی 23 ردیف را دارد. سرمایه در گردش ترمینال 16 میلیون دلار است و ظرفیت CY بیش از 358.265 TEU با برخی مناطق در دسترس برای گسترش CY منوط به توسعه تجارت است.
ترمینال نانشا بندر گوانگژو نیز دارای 57600 متر مربع انبار on dock و 63،000 متر مربع انبار off dock میباشد.

پورت نانشا

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت نانشا با سرویس مستقیم: 22 – 18 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت نانشا با سرویس غیر مستقیم: 26 – 24 روز