روتردام

روتردام یکی از مهمترین شهر های هلند می باشد. این شهر در قسمت جنوبی هلند و در دهانه کانال Nieuwe Maas منتهی به دلتای راین-میوز-شلت در دریای شمال واقع شده است
بندر روتردام بزرگترین بندر اروپا است که در این شهر واقع شده است. از سال 1962 تا 2004 این بندر شلوغ ترین بندر در جهان بوده است که البته اکنون این جایگاه توسط سنگاپور و سپس شانگهای گرفته شده است. در سال 2018، روتردام یازدهمین بندر بزرگ کانتینر ی جهان از نظر واحده(TEU) نام برده شد.

پورت روتردام

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت روتردام با سرویس مستقیم: 30 – 28 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت روتردام با سرویس غیر مستقیم: 35 – 30 روز