سهلان

گمرک سهلان یکی ار مهم ترین گمرکات کشور است، گمرک سهلان از گمرکات مهم صادرات کشور بوده که نقش عمده ای در این امر مهم را داشته است .

موقعیت جغرافیایی این گمرک در ضلع غربی شهر تبریز است که در مسیر جاده ترانزیتی ایران و ترکیه قرار دارد.

گمرک سهلان در فاصله 650 کیلومتری شهر تهران است و نزدیک ترین شهر به گمرک سهلان شهر تبریز میباشد با فاصله 21 کیلومتری .

آدرس گمرک سهلان : تبریز میدان را آهن اول دیزل آباد
ساعت کار : 7:30 صبح الی 14 ظهر

پورت