شکو

این منطقه قبلاً یک ایستگاه گمرکی شهرستان بائوان بود. در تاریخ 31 ژانویه سال 1979 ، اوایل رسماً به عنوان منطقه ویژه اقتصادی اقتصادی شنزن ، که فقط توسط گروه بازرگانان چین در هنگ کنگ تحت رهبری یوان گنگ ساخته شده بود ، رسماً به عنوان منطقه صنعتی شکو معروف شد.

از دهه 1980 میلادی ، پس از آنکه بزرگان نفتی خارجی از جمله اقیپ ، شورون ، استاتویل و شل امتیازات اکتشاف نفت را در دریای چین جنوبی به دست آوردند ، شکو شروع به کار کرد.

پورت شکو

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شکو با سرویس مستقیم: 28 – 26 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت شکو با سرویس غیر مستقیم: 32 – 30 روز