سیدنی

شهر سیدنی پایتخت ایالت نیو ساوت ولز و پرجمعیت ترین شهر استرالیا و اقیانوسیه است. این کلان شهر در ساحل شرقی استرالیا واقع شده است. از محصولات صادراتی این شهر گندم ، طلا و سایر مواد معدنی می توان نام برد. بندر سیدنی در آب های عمیق خلیج بوتانی واقع شده است.
در این بندر تجارت محصولات تولیدی حاکم است و تا حدودی واردات عمده ای از جمله نفت و گاز طبیعی جران دارد. این بندر یکی از بزرگترین بنادر کانتینر استرالیا است و توسط NSW اداره می شود.

پورت سیدنی

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت سیدنی با سرویس مستقیم: 37 – 35 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت سیدنی با سرویس غیر مستقیم: 42 – 40 روز