تائیچونگ

بندر تائیچونگ بندری است که در منطقه Wuqi ، Taichung ، تایوان واقع شده است این دومین بندر بزرگ در تایوان پس از بندر Kaohsiung است و توسط شرکت بندر بین المللی تایوان ، شرکت مدیریت بندر دولتی تایوان اداره می شود
بندر تائیچونگ در 110 مایلی دریایی از بندر Keelung و 120 مایل دریایی از بندر Kaohsiung واقع شده است در سال 2010 ، این بندر از بندر Keelung پیشی گرفت و به دومین بندر بزرگ در تایوان تبدیل شد
در مقایسه با سال 2010 ، کل محموله های فرآوری شده 21٪ و حمل کانتینری 1392٪ رشد داشته است این بندر در سال 2010 شاهد رشد محموله های اتومبیل های لوکس بود که نشانه ایی از بهبود اقتصادی این جزیره بود

پورت تائیچونگ

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت تائیچونگ با سرویس مستقیم 28-26 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت تائیچونگ با سرویس غیر مستقیم 35-32 روز