توتیکورین

بندر توتیکورین از سال 1974 بعنوان یکی از 13 بندر اصلی هند و چهارمین بندر بزرگ هند در حال فعالیت میباشد، این بندر در جنوب هند واقع شده و در نزدیکی سری لانکا میباشد، و به عنوان دروازه ی ورودی محموله های منطقه ی Tamil Nadu شناخته شده

پورت توتیکورین

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت توتیکورین با سرویس مستقیم: 7 – 8 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت توتیکورین با سرویس غیر مستقیم: 17 – 16 روز