ام قصر

بندر ام قصر که در جنوب شرقی کشور عراق، واقع در استان بصره در منطقه ام قصر نزدیک مرز عراق و کویت با مدیریت شرکت عمومی بنادر عراق مستقر است که این بندر در سال 1930 تأسیس شده و یکی از مهمترین بنادر عراق به حساب می آید. بندر ام قصر جزو تنها بنادر عمیق آبی به حساب می آید. این بندر در اصل یک بندر خیلی کوچیک برای ماهی گیری بوده و بعدها در جنگ جهانی دوم به عنوان مکانی برای تخلیه اسلحه و مهمات به سمت اتحاد جماهیر شوروی استفاده شد. ذر سال 2003 این بندر به طورکامل بازسازی، تعمیر و تحویل دولت عراق داده شد.
طبق آمار های سال 2015 حد اکثر ضرفیت این بندر حدود 5000TEU میباشد.

پورت ام قصر

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت ام قصر با سرویس مستقیم: 2 – 1 روز