بربرا

بندر دریایی بربرا در ساحل جنوبی خلیج عدن واقع شده است محل استقرار آن باعث شده است قطبی برای آفریقا باشد برای مبادلات کالا با اتیوپی ، سومالیلند و دیگر بخش های مهم آفریقا فعالیت های اقتصادی در سراسر این منطقه در حال پشت سر گذاشتن دوره عظیم و مهمی است پایه و اساس بندر بیش از صد سال به طول می انجامد، این بندر در سال 1968 میلادی توسط اتحاد جماهیر شوروی تأسیس شد
این بندر به طور تاریخی به عنوان پایگاه دریایی و موشکی برای دولت سومالی خدمت کرده است به دنبال توافق در سال 1972 بین دولت سومالی و اتحاد جماهیر شوروی ، تأسیسات این بندر توسط اتحاد جماهیر شوروی حمایت شد بعداً مقامات سومالی روابط خود را با دولت آمریکا تقویت كردند و پس از آن برای استفاده نظامی آمریكا گسترش یافت

پورت بربرا

پورت


مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت بربرا با سرویس غیر مستقیم: 12 – 7 روز

مدت زمان حمل از پورت بندرعباس به پورت بربرا با سرویس مستقیم: 15 – 10 روز